Yangın Güvenliği

Yangın Güvenliği

Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı tarafından 30.06.2012 tarihli 28339 sayılı resmi gazetede yayınlanan 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunun 11 inci maddesinin (1) c bendinde acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırır ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlar.

Ayrıca 19.12.2007 tarihli 26735 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Binaların Yangında Korunması Hakkında Yönetmelik” ve Bakanlar Kurulu’nun 10.08.2009 gün ve 2009/15316 sayılı kararı ile Resmi Gazete’nin 09.09.2009 gün ve 27344 sayılı sayısında yayınlanan “Binaların Yangında Korunması Hakkında Yönetmelik” işletmelerin Yangın Güvenliği Ekipleri oluşturarak, bunlara gerekli yangın eğitimi ve uygulamalı yangın tatbikatlarının senede en az 1 kez yapılacağını zorunlu kılmaktadır.

Tüm işletmeler çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar;

 

Arama, kurtarma ve tahliye,

Yangınla mücadele,

konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir. İşyerinde bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirilmelidir.

Amaç: Mevcut Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik kapsamında Kurum ve Kuruluşlarda görev yapan tüm personelin: Her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerde muhtemel çıkabilecek yangın olaylarının önlenmesi için gerekli koruyucu önlemleri almak, yangın esnasında söndürme ve kurtarma tekniklerini uygulamak, mevcut Personele yangın güvenliği konusunda bilgilendirmek, bilgilerini beceriye dönüştürmek, yangın anında kullanılacak koruyucu teçhizat ile söndürme malzeme ve cihazlarını tanıtmak, olası yangında yangın söndürme tekniklerini ve bina – tesis tahliye işlemlerini öğretmektir.

 

EĞİTİM KAPSAMI:

Yanma Oluşumunda Oksijenin Rolü

Yanmanın Çeşitleri

Yanmanın Ürünler

Yangın Nedir?

Yanmanın Tarifi

Yangının Oluşum Safhaları

Yangının Sınıfları

LPG ve Doğal Gaz Yangınları ve Korunma Usulleri

Kimyasal ve Tehlikeli Maddelerde Yangınla Mücadele

Yangının Çıkış Sebepleri

Yangının Etkenleri

Yangın Türleri

Bina Yangın Ekipleri ve Görevleri

Yangın Söndürme Maddeleri

Yangın Söndürme Cihazlarının Çeşitleri

Yangın Söndürme Cihazlarının Kullanılması Bakm. ve Kontr.

Yangın Anında Hareket Tarzı

Yangın İhbar Usulleri ve Sonrası Yapılacaklar

Acil Eylem Planları

Yangından Korunma Giysileri ve Teçhizatları